Thư viện Lạc Hồng
Giám đốc: những quy định pháp luật cần biết

Ký hiệu xếp giá
346.597 065G104Đ 2014
Dewey
346.597 065
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
561tr ; 28 cm
ISBN
9786047902286
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giám đốc, luật
Ngày cập nhật
02/12/2014 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I: Tìm hiểu về chính sách tín dụng và nguồn vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Phần II: Khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp; Phần III: Chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực phát triển khoa học – kỹ thuật; Phần IV: Những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Phần V: Hướng dẫn mới của nhà nước trong hoạt động hỗ trợ tư pháp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1092