Thư viện Lạc Hồng
Luật đầu tư công - luật đấu thầu, các quy định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị

Ký hiệu xếp giá
343.597 034L504Đ 2014
Dewey
343.597 034
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
438tr ; 28 cm
ISBN
9786047905614
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật, đầu tư công, đấu thầu, ngân sách
Ngày cập nhật
02/12/2014 10:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính như sau: Phần I: Luật Đầu tư công được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: Luật Đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014) và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành; Phần III: Hướng dẫn chi tiết về công tác đầu tư, thẩm định giá, mua sắm và bảo dưỡng tài sản nhà nước; Phần IV: Chế độ quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi; Phần V: Quy chế chi phí quản lý, sử dụng các khoản thu hoạt động động quản lý dự án của chủ đầu tư và ban quản lý dự án; Phần VI: Quy trình thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Phần VII: Tiêu chuẩn, định mức trang bị, quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý tài sản của các dự án; Phần VIII: Công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017106  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1358