Thư viện Lạc Hồng
Quy trình thẩm định tín dụng ngân hàng 2014

Ký hiệu xếp giá
346.597 082Q523T 2014
Dewey
346.597 082
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
427tr ; 28 cm
ISBN
9786047901494
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tín dụng ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng
Ngày cập nhật
02/12/2014 01:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm bảy phần. Phần thứ nhất: rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng. Phần thứ hai: hướng dẫn phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp. Phần thứ ba: chế độ kế toán ngân hàng, chế độ tài chính ngân hàng, kho bạc nhà nước, công ty quản lý tài sản tctd, sở giao dịch chứng khoán. Phần thứ tư: quy định mới về mở tài khoản, xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro, thanh toán qua ngân hàng. Phần thứ năm: quy định sử dụng ngoại hối, giao dịch hối đoái, giao dịch có yếu tố nước ngoài. Phần thứ sáu: quy định mới về cho vay, lãi suất vay, trả nợ. Phần thứ bảy: quy định mới về trái phiếu, tiền gửi, lãi suất tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi. Phụ lục. quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngân hàng nhà nước việt nam
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017108  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1199