Thư viện Lạc Hồng
Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao

Ký hiệu xếp giá
658.45N250T 2014
Dewey
658.45
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
462tr ; 28 cm
ISBN
9786046512561
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nghệ thuật giao tiếp, giao tiếp công sở
Ngày cập nhật
03/12/2014 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I: Tổng quan về hoạt động giao tiếp và truyền thông trong kinh doanh; Phần II: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp trong kinh doanh; Phần III: Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động của hành vi giao tiếp; Phần IV: Văn hóa giao tiếp của người Việt nam và người nước ngoài; Phần V: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; Phần VI: Kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở; Phần VII: Kỹ năng giao tiếp ứng dụng trong doanh nghiệp; Phần VIII: Kỹ năng đàm phán thương thảo hợp đồng kinh doanh; Phần IX: Kỹ năng thuyết trình trong giao tiếp; Phần X: Kỹ năng viết thư thương mại; Phần XI: Mẫu các bức thư pháp lý thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017098  Còn  Rỗi          
100017099  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1044