Thư viện Lạc Hồng
Các vấn đề tiền tệ quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.42 Ca-T
Dewey
332.42
Xuất bản
1. - Cà Mau: Mũi Cà Mau, 1995
Mô tả
243tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 07:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Tiền tệ và sự tạo tiền 2. Các yếu tố kinh tế vi mô 3. Hệ thống tiền tệ quốc tế đồng tiền kim khí 4. Các chú thích kỹ thuật khác nhau 5. Quỹ tiền tệ quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002809  Còn  Rỗi          
100002810  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 442