Thư viện Lạc Hồng
Luật bảo vệ môi trường 2014: quy định về đánh giá tác động và cam kết bảo vệ môi trường, mức xử phạt vi phạm hành chính mới nhất

Ký hiệu xếp giá
344.597 046T523L 2014
Dewey
344.597 046
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
431tr ; 28 cm
ISBN
9786045917947
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật môi trường, bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật
05/12/2014 10:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Phần thứ hai: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Phần thứ ba: Quy định về chế độ báo cáo thống kê, giao, nộp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu môi trường; Phần thứ tư: Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Phần thứ năm: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017096  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 641