Thư viện Lạc Hồng
Luật hợp đồng Việt Nam: bản án và bình luận bản án: sách chuyên khảo. Tập 2

Ký hiệu xếp giá
346.597 02 Đ450V 2013
Dewey
346.597 02
Xuất bản
Tái bản lần thứ 4: có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Chính trị quốc gia, 2013
Mô tả
918tr ; 21 cm
ISBN
8935211127944
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật, hợp đồng
Ngày cập nhật
09/12/2014 10:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trong cuốn sách này, tác giả tuyển chọn các bản án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đối chiếu chúng với Bộ luật dân sự và Nghị quyết Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các văn bản pháp luật khác, có so sánh, tham chiếu với những nội dung tương ứng của pháp luật của nhiều quốc gia khác và nhất là của Bộ nguyên tắc châu Âu về bồi thường thiệt hại (ngoài hợp đồng). Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã đưa ra nhiều đề xuất để hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ở Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017110  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1262