Thư viện Lạc Hồng
Tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.17Ti-H
Dewey
332.17
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 1998
Mô tả
213tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 07:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Chương 2: Tín dụng ngắn hạn để tài trợ cho kinh doanh Chương 3: Tín dụng trung hạn và dài hạn để tài trợ cho đầu tư Chương 4: Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt nam
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002795  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1732