Thư viện Lạc Hồng
Lãnh đạo doanh nghiệp cần biết: Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 , luật doanh nghiệp: đã được sửa đổi, bổ sung

Ký hiệu xếp giá
346.597 07V401H 2014
Dewey
346.597 07
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
459tr ; 28 cm
ISBN
9786047900978
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật doanh nghiệp
Ngày cập nhật
19/12/2014 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp; Phần thứ hai: Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần thứ ba: Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp; Phần thứ tư: Quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp; Phần thứ năm: Quy định mới về quản lý tài chinh doanh nghiệp; Phần thứ sáu: Chính sách ưu đãi lãi xuất bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017109  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1123