Thư viện Lạc Hồng
Định mức dự toán xây dựng công trình 2014: phần lắp đặt hệ thống cấp thoát nước - thu gom xử lý chất thải rắn duy trì cây xanh đô thị - duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Ký hiệu xếp giá
690Đ312M 2014
Dewey
690
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2014
Mô tả
423tr ; 28 cm
ISBN
9786045918098
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
công trình, xây dựng, chất thải rắn
Ngày cập nhật
24/12/2014 02:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ nhất: Định mức dự toán mới về nước, xử lý nước thải; Phần thứ hai: Định mức dự toán về duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị; Phần thứ ba: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014; Phần thứ tư: Quản lý chất lượng xây dựng công trình; Phần thứ năm: Quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, giám sát, giám định, thẩm tra thiết kế công trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017124  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1485