Thư viện Lạc Hồng
Phân tích lợi ích chi phí : Nhập môn

Ký hiệu xếp giá
338.516Ph-P
Dewey
338.516
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
358tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 07:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sự lựa chọn các phương án Chương 2: Mục tiêu kinh tế Chương 3: Mô hình thị trường cạnh tranh Chương 4: Nhận dạng lợi ích và chi phí Chương 5: Đánh giá với giá cả thị trường Chương 6: Đánh giá trong điều kiện không có giá cả thị trường Chương 7: Yếu tố thời gian của lợi ích và chi phí Chương 8: Tỉ suất chiết khấu xã hội Chương 9: Lựa chọn chi phí đầu tư Chương 10: Xử lý vấn đề không chắc chắn: kiểm tra độ nhạy Chương 11: Tổ chức phân tích Chương 12: Sự phân tích hiệu quả
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002832  Còn  Rỗi          
100002833  Còn  Rỗi          
100002834  Còn  Rỗi          
100002835  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1149