Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - quản lý mới về quản lý tài chính, ngân sách năm 2014

Ký hiệu xếp giá
346.597 063H561D 2014
Dewey
346.597 063
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014
Mô tả
427tr ; 28 cm
ISBN
9786047902989
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
chế độ kế toán, đơn vị hành chính
Ngày cập nhật
24/12/2014 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ 1: Hệ thống chứng từ kế toán (Quy định chung, mẫu chứng từ và giải thích phương pháp lập); Phần thứ 2: Hệ thống tài khoản kế toán (Nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán kế toán); Phần thứ 3: Hệ thống sổ kế toán (Quy định chung, mẫu sổ và phương pháp ghi sổ kế toán); Phần thứ 5: Các quy định mới về cơ chế chính sách, tài chính năm 2014.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017121  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1644