Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp viết sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ công chức ngành giáo dục - đào tạo

Ký hiệu xếp giá
370.7H561D 2014
Dewey
370.7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
419tr ; 28 cm
ISBN
9786047903948
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giáo dục, viết sáng kiến
Ngày cập nhật
25/12/2014 10:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm những phần sau: phần I: chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 của chính phủ; phần II: hướng dẫn phương pháp viết một sáng kiến, kinh nghiệm giáo dục; phần III: vận dụng phương pháp, sáng kiến và kinh nghiệm trong giảng dạy; phần IV: một số phương pháp, sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục; phần V: kỹ năng áp dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy; phần VI: phương pháp đánh giá công tác giảng dạy; phần VII: một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017125  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1524