Thư viện Lạc Hồng
Tìm hiểu luật hải quan năm 2014 - Incoterms và các quy định mới nhất về quy trình thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Ký hiệu xếp giá
343.597 087T310H 2014
Dewey
343.597 087
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
439tr ; 28 cm
ISBN
9786046514602
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật, hải quan
Ngày cập nhật
25/12/2014 01:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm những phần sau: Phần I: Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: INCOTERMS (song ngữ Việt - Anh); Phần III: Tìm hiểu quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ – UCP 600 (song ngữ Việt - Anh); Phần IV: Kỹ năng nghiệp vụ về thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phần V: Quy trình thủ tục hải quan, xác định giá trị hàng hóa và phân tích hàng hóa; Phần VI: Quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan; Phần VII: Công tác thanh tra và kiểm tra nội bộ trong ngành hải quan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017126  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1043