Thư viện Lạc Hồng
Luật xây dựng - luật đấu thầu của quốc hội khóa XIII và hướng dẫn chi tiết thực hiện hoạt động quản lý đầu tư xây dựng mới nhất

Ký hiệu xếp giá
343.597 0786 9L504X 2014
Dewey
343.597 0786 9
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
455tr ; 28 cm
ISBN
9786046514657
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật, xây dựng, đấu thầu
Ngày cập nhật
25/12/2014 01:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm những phần sau: Phần 1: luật xây dựng được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015); Phần 2: luật đấu thầu (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; Phần 3: công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị và thiết kế đô thị; Phần 4: phương pháp xác định và quản lý chi phí quy hoạch đô thị & quy hoạch xây dựng; Phần 5: công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; Phần 6: hướng dẫn chi tiết quản lý chất lượng công trình xây dựng; Phần 7: quy chế giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng; Phần 8: nguyên tắc kiểm soát giá, xác định giá thuê công trình và hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Phần 9: xử lý tình huống về quản lý dự án và chi phí đầu tư xây dựng công trình; Phần 10: xử lý tình huống về chi phí liên quan đến thực hiện bảo trì công trình xây dựng; Phần 11: xử lý tình huống về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Phần 12: quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017127  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1403