Thư viện Lạc Hồng
Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi và bổ sung năm 2007-2014

Ký hiệu xếp giá
343.597 0786 9C300D 2014
Dewey
343.597 0786 9
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2014
Mô tả
563tr ; 28 cm
ISBN
97860466217926
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
công trình, xây dựng, dự toán
Ngày cập nhật
25/12/2014 02:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ nhất: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng sửa đổi và bổ sung theo quyết định số 588/2014/QĐ-BXD ngày 29-5-2014 của Bộ xây dựng; Phần thư hai: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng sửa đổi và bổ sung theo quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26-12-2012 của Bộ xây dựng; Phần thứ ba: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng sửa đổi và bổ sung theo quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26-12-2011 của Bộ xây dựng; Phần thứ tư: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ xây dựng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017122  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1606