Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất

Ký hiệu xếp giá
344.597 046H250T 2014
Dewey
344.597 046
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2014
Mô tả
431tr ; 28 cm
ISBN
9786046513377
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
môi trường, luật
Ngày cập nhật
14/01/2015 10:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: hệ thống quản lý môi trường - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng; tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và các vấn nạn hiện nay ở Việt Nam; quy chuẩn Việt Nam về khí thải và chất lượng không khí; quy chuẩn Việt Nam về nước thải và chất lượng nước; quy chuẩn Việt Nam về tiếng ồn và độ rung; quy chuẩn Việt Nam về đất; quy chuẩn Việt Nam về rác thải và chất thải rắn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường trong lĩnh vực y tế; quy chuẩn Việt Nam về môi trường trong lĩnh vực xây dựng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017112  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1371