Thư viện Lạc Hồng
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Trung Quốc

Ký hiệu xếp giá
332.673 51Da-Q
Dewey
332.673 51
Xuất bản
H.: Đại học Mở bán công TP.HCM, 1989
Mô tả
104tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 08:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
I. Các tiến bộ của đầu tư trực tiếp của nước ngoài cho đến nay II. Các vấn đề đối đầu với đầu tư trực tiếp của nước ngoài III. Một vài đề nghị với đầu tư trực tiếp của nước ngoài
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002839  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1313