Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kinh tế Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
330.959 7 N527V 2014
Dewey
330.959 7
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2014
Mô tả
397tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế, Việt Nam, nguồn lực kinh tế
Ngày cập nhật
19/03/2015 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế Việt Nam; các nguồn lực phát triển kinh tế; thể chế kinh tế; tăng trưởng kinh tế; công nghiệp hóa hiện đại hóa; chín sách tài khóa; chính sách tiền tệ; giáo dục - đào tạo, lao động - việc làm và an sinh xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế; nông nghiệp; công nghiệp; dịch vụ; thương mại; đầu tư nước ngoài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017227  Còn  Rỗi          
100017228  Còn  Rỗi          
100017229  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1472