Thư viện Lạc Hồng
Tài chính quốc tế hiện đại: dành cho cao học & NCS

Ký hiệu xếp giá
332.042 NG527V 2013
Dewey
332.042
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2013
Mô tả
799tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tà chính, tài chính quốc tế
Ngày cập nhật
24/03/2015 08:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Đại cương về Tài chính quốc tế; Thị trường ngoại hối; Các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh; Cán cân thanh toán quốc tế & IIP; Tỷ giá và chế độ tỷ giá; Học thuyết ngang giá sức mua; Học thuyết ngang giá lãi suất; Học thuyết hiện đại tiếp cận tỷ giá; Các nhân tố tác động lên tỷ giá; Lựa chọn chế độ tỷ giá tối ưu; Chính sách tiền tệ, tài khóa & tỷ giá; Thị trường tiền tệ và vốn quốc tế; Hệ thống tiền tệ quốc tế; Chính sách quản lý ngoại hối quốc gia.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017233  Còn  Rỗi          
100017234  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 770