Kinh tế vi mô: câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm

Ký hiệu xếp giá
330.010 76 Ki-T
Dewey
330.010 76
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3. - Thống kê, 1999
Mô tả
313tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 02:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Chương mở đầu Chương 2: Cung cầu hàng hoá và giá cả thị trường Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất Chương 5: Giá cả và sản lượng trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Chương 6: Giá cả và sản lượng trong thị trường độc quyền hoàn toàn Chương 7: Cạnh tranh độc quyền nhóm Chương 8: Thị trường và các yếu tố sản xuất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002736  Còn  Rỗi          
100002738  Còn  Rỗi          
100002739  Còn  Rỗi          
100003632  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 840