Thư viện Lạc Hồng
Atlas giải phẫu người

Ký hiệu xếp giá
611.002 2 N474
Dewey
611.002 2
Xuất bản
In lần thứ 4. - H.: Y học, 2014
Mô tả
687tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giải phẫu học người, atlas
Ngày cập nhật
24/03/2015 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Đây là bản tiếng Việt được dịch theo ấn bản Atlas of human anatony của nhà xuất bản Elsevier. Cuốn sách tập hợp 532 trang hình với nhiều hình vẽ màu chính xác, như thật về các chi tiết giải phẫu. Tác giả sắp xếp các trang vẽ theo từng vùng, các danh từ được sử dụng theo bản danh pháp giải phẫu quốc tế Nomina anatomica. Phần chỉ dẫn tra cứu bằng tiếng Anh ở cuối sách được dịch sang tiếng Việt có đối chiếu sang tiếng Anh, có cả phần tra cứu Anh - Việt sau phần tra cứu Việt - Anh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017850  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 641