Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.12NG527V 2014
Dewey
332.12
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2014
Mô tả
615tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nghiệp vụ ngân hàng
Ngày cập nhật
24/03/2015 09:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); nguyên lý hoạt động NHTM; nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM; tổng quan về nghiệp vụ tín dụng của NHTM; nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp; nghiệp vụ cho vay tiêu dùng; nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; nghiệp vụ ngân quỹ & thanh toán trong nước; nghiệp vụ thanh toán quốc tế; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; dịch vụ ngân hàng điện tử; nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng; đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017235  Còn  Rỗi          
100017238  Còn  Rỗi          
100017237  Còn  Đang mượn  NV0000477  Đoàn Thị Hồng Nga  24/03/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 437