Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.12NG527V 2014
Dewey
332.12
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2014
Mô tả
615tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nghiệp vụ ngân hàng
Ngày cập nhật
24/03/2015 09:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); nguyên lý hoạt động NHTM; nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM; tổng quan về nghiệp vụ tín dụng của NHTM; nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp; nghiệp vụ cho vay tiêu dùng; nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; nghiệp vụ ngân quỹ & thanh toán trong nước; nghiệp vụ thanh toán quốc tế; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; dịch vụ ngân hàng điện tử; nghiệp vụ marketing và dịch vụ khách hàng; đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017235  Còn  Rỗi          
100017237  Còn  Rỗi          
100017238  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1263