Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử kinh tế

Ký hiệu xếp giá
330.09 NG527N 2013
Dewey
330.09
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Mô tả
503tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lịch sử kinh tế
Ngày cập nhật
24/03/2015 09:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: đối tượng nghiên cứu của lịch sử kinh tế; đặc điểm các nền kinh tế; kính tế nước Anh; kinh tến nước Mỹ; kinh tế Nhật Bản; kinh tế nước Nga; kinh tế Trung Quốc; kinh tế các nước Đông Nam Á; kinh tế Việt Nam thời kỳ tiền phong kiến; kinh tế Việt Nam thời kỳ phong kiến; kinh tế Việt Nam thời kỳ pháp thuộc (1858 - 1945); kinh tế thời kỳ nhà nước Việt Nam DânChủ Cộng hòa (1945 - 1975); kinh tế thời kỳ nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017239  Còn  Rỗi          
100017240  Còn  Rỗi          
100017241  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1052