Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế học Vi mô

Ký hiệu xếp giá
330.01 Ki-M
Dewey
330.01
Xuất bản
tái bản lần 1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
264tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương dẫn nhập: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ Chương 1: Lý thuyết về người tiêu dùng Chương 2: Lý thuyết về số cầu Chương 3: Lý thuyết về sản xuất và các chi phí Chương 4: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền Chương 5: Cạnh tranh không hoàn hảo Chương 6: Quân bình tổng quát và tối ưu kinh tế Chương 7: Câu hỏi trắc nghiệm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002688  Còn  Rỗi          
100002735  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1590