Thư viện Lạc Hồng
Đất và thiết kế công trình chịu động đất

Ký hiệu xếp giá
624.176 2NG527L 2013
Dewey
624.176 2
Xuất bản
Tái bản. - Xây dựng, 2013
Mô tả
513tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thiết kế, công trình, xây dựng, động đất
Ngày cập nhật
27/03/2015 03:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm: động đất và chuyển động của nền đất; cơ sở của động lực học công trình và tính toán kháng chấn các hệ kết cấu đàn hồi; cở cở của động lực học công trình và tính toán kháng chấn các hệ kết cấu không đàn hồi; các phương pháp xác định tác động động đất và tính toán kết cấu chịu động đất; quy trình thiết kế theo khả năng, kiểm tra an toàn; các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế và cấu tạo của các công trình chịu động đất; các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế và cấu tạo của các hệ kết cấu chịu lực các công trình xây dựng chịu động đất; các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế kiến trúc các công trình chịu động đất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017269  Còn  Rỗi          
100017270  Còn  Rỗi          
100017271  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 605