Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Ký hiệu xếp giá
628.307NG527V 2014
Dewey
628.307
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả
431tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
xử lý nước thải
Ngày cập nhật
27/03/2015 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình bao gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về nước và nước thải; thành phần và tính chất vật lý và hóa học của nước thải; các yếu tố xác định ô nhiễm nguồn nước đồng thời giới thiệu thành phần một số loại nước thải trong thực tế. Chương 2: Giới thiệu cơ sở khoa học của quá trình sinh học trong xử lý nước thải với tác nhân chính là các vi sinh vật. Chương 3: Giới thiệu hệ vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải; bản chất của quá trình sinh trưởng và phát triển của hệ vi sinh trong các công trình xử lý nước thải. Chương 4: Giới thiệu các phương trình động học quá trình tăng trưởng của hệ vi sinh vật trong các công trình xử lý sinh học: mô hình động học hình thức, mô hình dựa trên cơ chế lên men xúc tác, mô hình dựa trên cơ chế lên men sinh khối, mô hình động học màng sinh học. Chương 5: Giới thiệu các phương pháp sinh học kỵ khí được ứng dụng trong xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; các thông số tính toán thiết kế công trình. Chương 6: Giới thiệu các phương pháp sinh học hiếu khí trong các điều kiện tăng trưởng lơ lửng hoặc tăng trưởng bám dính được ứng dụng trong xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; các thông số tính toán thiết kế công trình. Chương 7: Giới thiệu công sinh học lai hợp (hybrid) cho hiệu quả xử lý cao, tải trọng cao, chi phí thấp và đồng thời có khả năng chịu sốc tải nhờ sự cộng sinh. Chương 8: Giới thiệu về hồ sinh học, các công trình xử lý nước thải nhờ đất; các thông số tính toán thiết kế công trình. Chương 9: Giới thiệu các qui trình xử lý nước thải bậc cao, khử nitơ, photpho bằng vi sinh vật. Chương 10: Giới thiệu các công trình ứng dụng sinh học trong xử lý một số loại nước thải điển hình đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc triển khai thành công trong thực tế và các qui trình công nghệ xử lý nước thải tập trung đang áp dụng tại các khu công nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017272  Còn  Rỗi          
100017273  Còn  Rỗi          
100017274  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1123