Thư viện Lạc Hồng
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. T.1

Ký hiệu xếp giá
624.2L250Đ 2014
Dewey
624.2
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2014
Mô tả
280tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bê tông cốt thép, cầu bê tông
Ngày cập nhật
27/03/2015 03:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 trình bày các tiêu chuẩn chung về thiết kế như tải trọng, cách xác định nội lực, các bộ phận cơ bản của cầu và hệ cầu dầm, cầu bản.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017275  Còn  Rỗi          
100017276  Còn  Rỗi          
100017277  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2087