Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế Vĩ mô : Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm

Ký hiệu xếp giá
330.010 76Ki-T
Dewey
330.010 76
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
275tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN I: TÓM TẮT LÝ THUYẾT Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia Chương 3: Lý thuyết xác định sản phẩm quốc gia Chương 4: Chính sách tài khoá và ngoại thương Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ Chương 6: Hỗn hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ Chương 7: tổng cung và tổng cầu Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp Chương 9: Phân tích kinh tế vĩ mô tronh nền kinh tế mở PHẦN II: BÀI TẬP Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia Chương 3: Lý thuyết xác định sản phẩm quốc gia Chương 4: Chính sách tài khoá và ngoại thương Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ Chương 6: Hỗn hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ Chương 7: tổng cung và tổng cầu Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp Chương 9: Phân tích kinh tế vĩ mô tronh nền kinh tế mở
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002730  Còn  Rỗi          
100002731  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1617