Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn châu Âu

Ký hiệu xếp giá
624.183 4 PH1105Q 2011
Dewey
624.183 4
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2011
Mô tả
165tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bê tông cốt thép, kết cấu
Ngày cập nhật
31/03/2015 08:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách cung cấp những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn châu Âu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017284  Còn  Rỗi          
100017285  Còn  Rỗi          
100017286  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1034