Thư viện Lạc Hồng
Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, SUPER-T bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05

Ký hiệu xếp giá
624.2NG527V 2012
Dewey
624.2
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012
Mô tả
285tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bê tông cốt thép, kết cấu, cầu, dầm cầu
Ngày cập nhật
31/03/2015 09:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các bước thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp đơn giản. Tính toán bản mặt cầu và dầm ngang. Các loại dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ I, T và Super T.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017287  Thất lạc            
100017288  Còn  Rỗi          
100017289  Còn  Rỗi          
100018138  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1883