Thư viện Lạc Hồng
Work on your vocabulary: elementary A1

Ký hiệu xếp giá
428.1W919
Dewey
428.1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2013
Mô tả
126tr ; 28 cm
ISBN
9786045807286
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
word, phrase
Ngày cập nhật
07/04/2015 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Work on your vocabulary: elementary A1 is a new practice book that covers the key vocabulary needed by learners of English at Elementary level (CEF level A1).The book features: Key words and phrases presented in relevant, real-life contexts; Over 100 exercises; Vocabulary; Words grouped into themes such as Education and Feelings, making words easier to remember; An answer key; An index with pronunciation help.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017308  Còn  Rỗi          
100017309  Còn  Rỗi          
100017310  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1338