Work on your grammar: upper intermediate B2

Ký hiệu xếp giá
425 W919
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2013
Mô tả
126tr ; 28 cm
ISBN
9786045807262
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
grammar
Ngày cập nhật
07/04/2015 03:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Work on your grammar: upper intermediate B2 is a new practice book that covers the key grammar points needed by learners of English at Upper Intermediate level (CEF level B2). The book features: Focuses on the grammar required at Upper Intermediate level (CEF level B2); Thirty units with clear presentation material followed by practice exercises; Authentic examples of real English, taken from the Collins Corpus; Clear structure and presentation of language; Plenty of room to write in; Full answer key included; Ideal for self-study or for use in the classroom.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017311  Còn  Rỗi          
100017312  Còn  Rỗi          
100017313  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 983