Thư viện Lạc Hồng
Simply TOEIC

Ký hiệu xếp giá
428.007 6S612
Dewey
428.007 6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
240tr ; 30 cm + 1 CD
ISBN
9786045828250
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
TOEIC, nghe, đọc
Ngày cập nhật
14/04/2015 09:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Simply TOEIC: 5 practice tests is a set of 5 full-length practice examinations forr students aiming at a TOEIC score in the range of 505-800, which is equivalent tolevel B2 and early C1, as defined by the common European Framework standards. Including: introduction; 5 TOEIC practice test; audio scripts & answer key.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017371  Còn  Rỗi          
100017372  Còn  Rỗi          
100017373  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 616