Listening

Ký hiệu xếp giá
428.34 B135
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
Mô tả
126tr ; 25 cm + 1 CD
ISBN
9786045809754
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
listening
Ngày cập nhật
14/05/2015 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Listening contents: Twenty 4-page units cover the key areas, such as Small Talk, Working in English Globally, Telephoning and Teleconferencing. Each unit contains: Exercises based on authentic audio recording, Grammar tips, Key phrases. Audio CD containing 78 minutes of authentic recordings.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017388  Còn  Rỗi          
100017389  Còn  Rỗi          
100017424  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 386