Thư viện Lạc Hồng
Translation and own-language activities

Ký hiệu xếp giá
428.24K414t
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014
Mô tả
ix, 165tr ; 25 cm
ISBN
9781107645783
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, dịch
Ngày cập nhật
08/06/2015 08:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Translation and Own-language Activities provides structured, practical advice and guidance for using students' own languages within the ELT classroom. It presents effective ways of integrating carefully chosen activities, covering themes such as tools, language skills, language focus and techniques. The practical activities range from using bilingual dictionaries to translating long texts, with a number of tasks drawing on easy-to-use web tools. The book also considers the relationship between translation and intercultural understanding.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002289  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 517