Learning strategies in second language acquisition

Ký hiệu xếp giá
418.007 O543l
Dewey
418.007
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1990
Mô tả
xi, 260tr ; 24 cm
ISBN
9780521358378
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giảng dạy tiếng anh, English language
Ngày cập nhật
08/06/2015 09:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
O'Malley and Chamot review the literature on learning strategies and present instructional models for learning strategy training that teachers can apply to their own classes. The material is based on current research in second language acquisition and cognitive theory. This book will be of interest to applied linguists, educational researchers, teacher trainers, course designers, and language teachers who wish to apply research findings to their classroom situations and help students become more effective and independent learners.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002278  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 658