Thư viện Lạc Hồng
The TKT course: teaching knowledge test: modules 1, 2 and 3

Ký hiệu xếp giá
428.007S767t 2011
Dewey
428.007
Xuất bản
2. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011
Mô tả
255tr ; 25 cm
ISBN
9780521125659
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
13/06/2015 03:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This is the updated version of 'the' teacher training course for teachers and trainee teachers preparing for the Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test (TKT). It includes everything you need to prepare for the test. The second edition contains three brand new model TKT practice tests, new tips for preparing for the TKT, an additional unit on approaches to language teaching tested in the TKT, completely rewritten tasks in every unit, and revised ELT terms and concepts matching the latest Cambridge ESOL TKT Glossary.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002284  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 500