Thư viện Lạc Hồng
Exploring British culture: multi-level activities about life in the UK

Ký hiệu xếp giá
306.0942S6519E
Dewey
306.0942
Xuất bản
In lần thứ 3. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014
Mô tả
128tr ; 30 cm + 1 audio CD
ISBN
9780521186421
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
British English
Ngày cập nhật
13/06/2015 03:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Exploring British Culture is a resource book of ready-to-teach lessons about life in the UK. It covers 18 key topic areas including History and Politics, Health and Housing, Work and Education to Leisure, the Media and Culture. Each topic area has 3 lessons - for Elementary, Intermediate and Advanced speakers. The lessons can be adapted according to class needs and each lesson has suggestions for lesson extension activities and further study. It comes with an audio CD with a variety of authentic accents from around the UK.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002282  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 969