Thư viện Lạc Hồng
Methodology in language teaching: an anthology of current practice

Ký hiệu xếp giá
428.0071R5162
Dewey
428.0071
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Mô tả
vi, 422tr ; 26 cm
ISBN
9780521004404
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, giáo viên ngôn ngữ
Ngày cập nhật
15/06/2015 08:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Methodology in Language Training: An Anthology of Current Practice provides an overview of current approaches, issues, and practices in the teaching of English to speakers of other languages. This broad collection of articles illustrates the complexity underlying many of the practical planning and instructional activities involved in teaching English as an second or additional language. Topics include teaching English at elementary, secondary, and tertiary levels; teacher training; language testing; curriculum and materials development; the use of computers and other technology in teaching; as well as research on different aspects of second-language learning. Organized into 16 sections, the book contains 41 seminal articles by well-known teacher trainers and researchers. Also included are two sets of discussion questions - a pre-reading background set and a post-reading reflection set. This anthology serves as an important resource for a course in methodology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002280  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1357