Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế học Phát triển : Đề cương Bài giảng và Bài ậtp

Ký hiệu xếp giá
330.01 Ki-T
Dewey
330.01
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học kinh tế TP.HCM, 2001
Mô tả
164tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 04:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 2: Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương 3: Ngành nông nghiệp với phát triển kinh tế Chương 4: Công nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế Chương 5: Ngoại thương và hợp tác đầu tư trong quá trình phát triển Chương 6: Kế hoạch hoá kinh tế quốc dân Chương 7: Nghèo khổ và chiến lược xoá đói giảm nghèo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002675  Còn  Rỗi          
100002676  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 429