Thư viện Lạc Hồng
Phân tích thị trường tài chính

Ký hiệu xếp giá
332.01 Ph-C
Dewey
332.01
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
935tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 04:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Giới thiệu thị trường tài chính; Phần 2: Phân tích và định giá chứng khoán; Phần 3: Phân tích, quản lý danh mục chứng khoán đầu tư và thủ tục thực hiện; Bổ sung; Trường hợp nghiên cứu Phần 4: Bổ sung; Phần 5: Trường hợp nghiên cứu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002811  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 568