Thư viện Lạc Hồng
Các nguyên lý Kinh tế Vĩ mô

Ký hiệu xếp giá
330.01Ca-M
Dewey
330.01
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
196tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 04:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về kinh tế học Chương 2: Khía quát kinh tế học vĩ mô Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá Chương 5: TIền tệ và chính sách tiền tệ Chương 6: Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002674  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 552