Thư viện Lạc Hồng
Cẩm Nang Thị Trường Ngoại Hối và Các Giao Dịch Kinh Doanh Ngoại Hối

Ký hiệu xếp giá
332.45 TK
Dewey
332.45
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
576tr ; 24
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 04:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Thị trường ngoại hối; Chương 2: Thị trường tiền tệ; Chương 3: Sự biến động của tỷ giá và các nhân tố ảnh hưởng; Chương 4: Những vấn đề cơ bản trong giao dịch ngoại hối; Chương 5: Giao dịch ngoại hối giao ngay; Chương 6: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn; Chương 7: Giao dịch hoán đổi ngoại hối; Chương 8: Giao dịch tiền tệ tương lai; Chương 9: Giao dịch quyền chọn tiền tệ; Chương 10: Kinh doanh trên interbank; Chương 11: Quản trị rủi ro ngoại hối trong kinh doanh ngân hàng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002825  Còn  Rỗi          
100002826  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1457