Thư viện Lạc Hồng
Thị trường ngoại hối và thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.155Th-T
Dewey
332.155
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
269tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 05:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái quát về thị trường ngoại hối; Chương 2: Tỷ giá hối đoái; Chương 3: Thị trường giao ngay; Chương 4: Thị trường có kỳ hạn; Chương 5: Thị trường hoán đổi tiền tệ; Chương 6: Thị trường tiền tệ giao sau; Chương 7: Thị trường quyền chọn; Chương 8: Phòng ngừa rủi ro hối đoái; Chương 9: Những điều kiện thanh toán quốc tế; Chương 10: Những phương tiện thanh toán quốc tế; Chương 11: Những phương thức thanh toán quốc tế;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002819  Còn  Rỗi          
100002820  Còn  Rỗi          
100002821  Còn  Rỗi          
100002822  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1010