Thư viện Lạc Hồng
Hối đoái và thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.155 Ho-T
Dewey
332.155
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
326tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/09/2004 05:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hối đoái Chương 2: Những điều kiện thanh toán quy định trong đồng mua bán ngoại thương Chương 3: Phương tiện thanh toán quốc tế Chương 4: Phương thức thanh toán quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002823  Còn  Đang mượn  118000622  Nguyễn Anh Vũ  11/07/2020 
100002824  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1489