Thư viện Lạc Hồng
Quản trị Hệ thống phân phối sản phẩm

Ký hiệu xếp giá
658.8 Qu-T
Dewey
658.8
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
283tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 07:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về kênh Marketing Chương 2: Các thành viên của kênh Chương 3: Môi trường và hành vi của các kênh Marketing Chương 4: Chiến lược trong các kênh Marketing Chương 5: Thiết kế kênh Marketing Chương 6: Khuyến khích các thành viên trong kênh Chương 7: Sử dụng Marketing hỗn hợp trong quản lý kênh Chương 8: Phân phối hàng hoá hiện vật Chương 9: Đánh giá hoạt động của thành viên kênh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003045  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2193