Thư viện Lạc Hồng
Các nguyên tắc Marketing

Ký hiệu xếp giá
658.800 1Ca-M
Dewey
658.800 1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
393tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 08:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm về MArketing Chương 2: Việc phân khúc định mục tiêu và định vị trí trong thị trường Chương 3: Lượng giá mức cầu của thị trường Chương 4: Thiết kế sản phẩm: Sản phẩm , nhãn hiệu , bao bì Chương 5: Các chiến lược chu kỳ sống của sản phẩm Chương 6: Phương cách tiếp cận việc định giá Chương 7: Định giá sản phẩm: Các sách lược định giá Chương 8: Các hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing Chương 9: Phân tích các ngành hoạt động và các nhà cạnh tranh Chương 10: Thiết kế các sách lược Marketing cạnh tranh Chương 11: Chiến lược truyền thông Marketing Chương 12: Quảng cáo khuyến mãi hình thức đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Chương 13: chính sách phân phối sản phẩm Chương 14: Các sách lược bán hàng cá nhân và quản trị việc bán hàng Chương 15: Các trường hợp điển hình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003052  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 665