Những nguyên lý Tiếp thị : Quyển II

Ký hiệu xếp giá
658.800 1 Ca-M
Dewey
658.800 1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
560tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 08:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
V: TRIỂN KHAI PHỐI THỨC TIẾP THỊ VI: QUẢN TRỊ NỖ LỰC TIẾP THỊ VII: MỞ RỘNG TIẾP THỊ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003054  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1848