Thư viện Lạc Hồng
Nghiệp vụ bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác

Ký hiệu xếp giá
658.82 Ng-H
Dewey
658.82
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
347tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2004 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN I: Tổng quát về lĩnh vực bán hàng Chương 1: Sự tiến triển trong lĩnh vực bán hàng Chương 2: Đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng PHẦN II: Tiêu chuẩn người bán hàng trong kỷ nguyên hợp tác tác Chương 3: Những tiêu chuẩn căn bản của người bán hàng Chương 4: Thực hiện các nguyên tắc giao tiếpcó hiệu quả PHẦN III: Những hiểu biết cần thiết của người bán hàng Chương 5: Hiểu biết động cơ mua hàng Chương 6: Hiểu biết tiến trình mua hàng Chương 7: Hiểu biết công ty sản phẩm và đoối thủ cạnh tranh PHẦN IV: Nghiệp vụ chào hàng Chương 8: Thăm dò khách hàng và lập kế hoạch chào hàng Chương 9: Giới thiệu và dẫn chứng sản phẩm Chương 10: Thương lượng với khách hàng Chương 11: Kết thúc chào hàng và dịch vụ sau bán hàng PHẤN V: Nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá và Telemarketing Chương 12: Tổng quát về bá`n lẻ hàng hoá Chương 13: Nghiệp vụ bàn lẻ trong cửa hàng Chương 14: Nghiệp vụ bán lẻ khác Chương 15: Telemarketing
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003057  Còn  Rỗi          
100003058  Còn  Rỗi          
100003059  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 927